INTERIORITZACIÓ


Definim-nos

La Interiorització -el Kriya Yoga- és obrir-se a la novetat. I el nou està més enllà i per damunt del passat que es repeteix. 
És natural, doncs, que el nou no es trobi en l’àrea del pensament superficial, que és la ment esperonada pel passat.

Kriya Yoga és el silenci del pensament
Un silenci que no és producte de la imaginació, il·lusió, desig, etc. 
Sinó que quan la ment s'interioritza, mai no troba el final -i això cal comprovar-ho-, hi ha un ple silenci: l'Infinit present. 
I s’experimenta la unió, la ioga, perquè hom escolta: Tot para per veure i viure el nou en tu i a partir de tu mateix.
La ment sempre està serena quan està interessada, quan escolta

Deixar-la tranquil·la, descansada, és obrir-la a tot el camp del coneixement per captar la seva veritat. 
I alguns "poders”, massa, i cal dir-ho ben alt, volen la ment sempre «ocupada» i "preocupada” perquè s’hi vegi menys!

És prou clar que per captar qualsevol problema científic o humà és necessària una ment tranquil·la: una ment disposada a comprendre
Es llavors quan l’ésser humà pervé a una total i viva quietud i pot investigar, descobrir i viure el nou. Altrament, continuarà en conflicte: falsa visió, coneixement hipotecat.


KRIYA vol dir neteja; esbandir, purificar, clarificar les brosses. En el nostre cas, Ies que hi ha a la ment: tensions, pors, condicionaments, dependències, etc. 
Quan el foc purifica les impureses de l’or, fins quedar només or pur, aquesta acció és kriya. Quan s’escombra la sala o ens rentem Ies mans... el resultat és kriya. 
I quan la nostra psique carregada des de generacions se la desbloqueja, se l’allibera, aquesta acció és kriya.

KRIYA és, doncs, l’acció, el moviment de netejar, d’obrir finestrals, de clarificar, de trencar dependències. I queda la ment tranquil·la, en silenci. És una ment nova, clara, potent, que reflecteix el JO íntim, natural, lliure i personal.


IOGA


Escollir implica llibertat. 
I si la ment està hipotecada (ideologia, moral, religió, filosofia, cultura, etcètera) si més no, li falta llibertat per conèixer -experimentar- noves dimensions del SER. 

Una ment -persona- atrapada per pors, enveges, enganys, falsedats, ambicions... és clar que pot aprendre poc de NOU, de si mateix i dels altres.

Per això com a conseqüència del KRIYA, en sorgeix una IOGA: harmonia, salut, pau, claredat

Per captar la IOGA, per aprendre, és necessària una atenció. I atenció implica quietud, estar lliure de distracció. 
Per això l’acció de kriya porta com a resultat tranquil·litat mental que ho serà alhora de tota la persona. Això es tradueix simultàniament en millor clarividència interna: salut; i externa: professionalitat.

IOGA, com a definició -puix que com a vivència és tota una altra cosa- és la realitat del ser humà en la qual els moviments de la ment -sempre fora- són aquietats i conseqüentment, hom pot viure la seva identitat existencial.

El bombardeig constant d’idees, els estímuls multiplicats, les propostes de tot tipus i mena que hom rep de tots indrets, fan que ens vegem «obligats» a moure’ns, a viure, a actuar i fins a creure, d’una manera prefixada. I així no hi ha llibertat d’escollir, dèiem, perquè no hi ha llibertat de coneixement net. D’aquí l’estrès modern i creixent que no s’atura per més «succedanis» que ens donin.

Quan la ment esdevé tranquil·la, quieta, en silenci i pau, automàticament -naturalment- es produeix una harmonia, IOGA, en tot el ser humà. Llavors és la persona qui escull, sense model imposat.

IOGA no és una tècnica, ni idea, ni creença ... IOGA és un resultat d’unió de salut del cos, de la ment i de l’esperit ... perquè hom no s’ha identificat amb les coses, les utilitza. En aquest procés de síntesi a poc a poc l’home va essent el seu propi mestre.

Jaume Guasch,
Mestre en IOGA

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada